Bendrinė gaminių garantija


Šios gaminių naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos visiems mūsų asortimento gaminiams.

1. Garantijos terminas

1.1. KomfortoPagalvei ir KomfortoPagalvei vaikams suteikiame 2 (dvejų) metų garantiją ir 28 (dvidešimt aštuonių) dienų išbandymo laikotarpį.

1.2. Antčiužiniams suteikiame 10 (dešimties) metų komercinę garantiją nuo prekės įsigijimo. Ši komercinė garantija nėra taikoma antčiužinio užvalkalui.

1.3. Antčiužinio užvalkalui suteikiame 1 (vienerių) metų garantiją.

1.4. Premium Komforto čiužiniui suteikiame 10 (dešimties) metų komercinę garantiją nuo prekės įsigijimo. Ši komercinė garantija nėra taikoma čiužinio užvalkalui.

1.5. Premium Komforto Čiužinio užvalkalui suteikiame 1 (vienerų) metų garantiją.

1.6. Viskoelastinėms pagalvėms suteikiame 5 (penkerių) metų garantiją.

1.7. Kitoms prekėms užpildytoms poliesterio pluoštu, taikome 14 (keturiolikos) darbo dienų grąžinimo garantiją.

1.8. Pagalvių užvalkalams garantija nėra taikoma. Prekei netikus galima grąžinti per 14 (keturioliką) darbo dienų

1.9. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo gaminio atsiėmimo dienos.

1.10. UAB „MKS TRADE“ garantuoja, kad pataisys visus galimus defektus ir pažeidimus per 30 darbo dienų nuo nusiskundimo datos tol, kol nebus pasibaigęs garantinis laikotarpis. 

2. Išbandymo laikotarpis

 2.1. Įsigijus KomfortoPagalvę ir KomfortoPagalvę vaikams klientai turi teisę išbandyti prekę 28 dienas ir gali grąžinį per be jokios priežasties. Grąžinimo išlaidas padengia klientas.

2.2. Premium Komforto čiužiniui taikome 100 naktų išbandymo garantiją, kuri suteikia galimybę išbandyti čiužinį ir jeigu netinka galima nemokamai grąžinti su sąlyga, kad bus sumokėtas reprodukcijos mokestis 39,00 Eur. Išbandymo garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo gaminio atsiėmimo datos.

3. Garantijos netaikymas

3.1. Garantija gaminiams netaikoma šiais atvejais:

3.1.1. Pirkėjas garantinio kreipimosi metu nepateikia gaminio įsigijimą patvirtinančių dokumentų (užsakymo numerio, sąskaitos, mokėjimo pavedimo ar kt.).

3.1.2. Gaminys naudotas ne pagal paskirtį ar nesilaikant gamintojo rekomendacijų arba gaminys sugadintas dėl pirkėjo, trečiųjų asmenų veiksmų ar aplinkos veiksnių.

3.1.3. Gaminys buvo išardytas, taisytas be gamintojo sutikimo, taip pat bet kokiems trūkumams, atsiradusiems dėl įpjovimo, įbrėžimo, nudaužymo, ištepimo, apipylimo ir pan.

3.1.4. Dėl natūralaus gaminio nusidėvėjimo, įskaitant audinio spalvos pasikeitimą ar nevienodumą, laisvumą.

3.1.5. Grąžinamas gaminys supakuotas netinkamai arba iš viso nėra supakuotas. Gaminys turi būti supakuotas taip, kad transportavimo metu nesusiteptų.

3.2. Garantija taikoma, jei garantiniu laikotarpiu, pavyzdžiui, išyra siūlė ar atsiranda kitų medžiagų ar gamybos proceso brokų. Jeigu pateikta pretenzija ir gaminio defektai pripažįstami garantiniais, UAB „MKS TRADE“ pakeis nekokybiškas gaminio dalis arba visą gaminį kitu tokiu pačiu arba labai panašiu gaminiu.

3.3. Jeigu prekės įsigytos akcijos metu, taikant nuolaidą defektuotams produktams.

4. Gaminių naudojimo rekomendacijos

4.1. Užtikrinkite gerą patalpų, kuriose bus naudojami gaminiai, vėdinimą ir palaikykite optimalią drėgmę.

4.2. Draudžiama šokinėti ant gaminių, nes taip galima pažeisti gaminio konstrukciją.

4.3. Kad antčiužinis  arba čiužinys tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau išlaikytų savo savybes, rekomenduojame jį apsukti ir vėdinti (sukeiskite antčiužinio arba čiužinio puses, galvūgalį su kojūgaliu). 

4.4.  Antčiužiniai rekomenduojami iki 200 kg svorio žmonėms. Žmonės, sveriantys daugiau nei nurodyta rekomendacijoje, taip pat gali naudotis antčiužiniu, tačiau tokiais atvejais garantija nėra taikoma. 

4.5. Čiužiniai rekomenduojami iki 300 kg svorio žmonėms. Žmonės, sveriantys daugiau nei nurodyta rekomendacijoje, taip pat gali naudotis čiužiniu, tačiau tokiais atvejais garantija nėra taikoma.

4.6. Čiužiniai, antčiužiniai, viskoelastinės pagalvės ir kiti panašūs gaminiai - neskirti plauti. Galima skalbti ar kitaip valyti tik jų užvalkalus (žr. Užvalkalo priežiūros etiketę).

4.7. Atskiri gaminių ar gaminių užvalkalų priežiūros reikalavimai pateikiami ant gaminių priežiūros ženklų – priežiūros etikečių.

5. Papildoma informacija

5.1. Dėl gamybos procese naudojamų medžiagų minkštumo, gaminio ilgis ir plotis gali turėti iki 1,5 cm paklaidą, o aukštis iki 1 cm paklaidą nuo etiketėje deklaruojamų matmenų. Antčiužinio savybėms tai neturi jokios įtakos.

5.2. Naudojant gaminį iki 15 % (penkiolikos procentų) gali pasikeisti jo minkštumas. Tai atsiranda dėl fizinių medžiagų savybių.

5.3. Dauguma gaminių dėl naudojamų medžiagų gali turėti specifinį kvapą, tačiau vėdinant patalpas jis ilgainiui dingsta. Jautresni kvapams žmonės naujo gaminio kvapą gali jausti ir ilgiau. Tačiau nerimauti nereikia – gamyboje naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, kurios sveikatai nekenkia. Jei intensyvus kvapas išlieka ilgiau nei vieną mėnesį nuo prekės gavimo, praneškite apie tai el. paštu  pagalba@komfortopagalve.lt arba telefonu: +37069292358

5.4. Čiužiniui dėvintis didžiausią spaudimą patiriančios vietos gali įdubti iki 10 % (dešimties procentų). Pagrindo aukščio deformacija neturi įtakos čiužinio savybėms.

5.5. 10 (dešimties) metų komercinė garantija suteikiama čiužinių ir antčiužinių fizinėms medžiagų savybėms bei komfortui, tačiau remiantis higienos specialistų rekomendacijomis, antčiužinį patartina keisti kas 7-10 metų.